Vrelovodna kotlarnica – Nova toplana Senta


Opis Project

Komitent:

Nova toplana Senta

Vrsta objekta:

Industrijski objekat

Izvedeni radovi:

U saradnji sa firmom Termomont uspešno smo realizovali ključ u ruke projekat izgradnje Nove toplane u Senti. Deo projekta koji je izveo CIRA doo odnosio se na isporuku i montažu primarnog dela kotlarnice zaključno sa hidrauličkom skretnicom. Izvršili smo isporuku i montažu dva vrelovodna tropromajna kotla, snage 2 x 7 MW sa integrisanim ekonomajzerima, Weishaupt gorionicima, kotlovskim cirkulacionim pumpama, trokrakim mešnim ventilima i kompletnom armaturom zajedno sa cevovodima do hidrauličke skretnice.

Takođe, kao deo kotlovskog postrojenja isporučili smo i montirali čeličnu noseću konstrukciju i dva dvoplašna inox dimnjaka prečnika 700mm i visine po 12m proizvođača Jeremias.