👷‍♂️ Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu • Cira doo

👷‍♂️ Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Preduzeće CIRA doo je razvilo kulturu bezbednosti i zdravlja na radu, primenom efektivnog sistema zaštite na radu.

Cilj CIRA doo je da sve rizike svede na najmanju moguću meru primenom programa prevencije i upravljanja rizikom u svim aktivnostima i procesima. Preduzeće je izvršilo implementaciju standarda OHSAS 18001 i ISO 45001. Cilj ovog standarda je da se osigura i održi zdravo i bezbedno radno okruženje: uklanjanjem opasnosti, redukovanjem rizika po bezbednost i zdravlje na radu; podizanjem svesti među zaposlenima, izvođačima radova, posetiocima i drugima koji mogu biti pod uticajem naših poslovnih aktivnosti.

Sva zakonska regulativa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se primenjuje u punom obimu.

Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost  preduzeća CIRA doo da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene i ostala lica, kroz sledeće aktivnosti:


➡️ identifikaciju opasnosti, procenu rizika i upravljanje rizikom;

➡️ utvrđivanje i održavanje dokumentovanih ciljeva u vezi sa zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu na svim radnim mestima unutar preduzeća i programa za njihovo postizanje;

➡️ zamena manje opasnim procesima, operacijama, materijalima ili manje opasnom opremom;

➡️ praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena i resursa kao i štete na opremi;

➡️ blagovremeno izveštavanje rukovodstva o problemima upravljanja rizikom i
unapređenja sistema bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih;

➡️ usaglašavanje sa odgovarajućim zakonima, propisima, kodeksima, standardima iz oblasti bezbednosti i zdravalja na radu, kao i ugovornih klauzula;

➡️ stalna obuka i usavršavanje svih osoba koje obavljaju posao upravlja bezbednosti i zdravlje na radu;

➡️ stalnu edukaciju zaposlenih, na svim radnim mestima za zdrav i bezbedan rad;

➡️ korištenje odgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitnu na radu;

➡️ vršenje redovnih lekarskih pregleda kod zaposlenih čije je radno mesto procenjeno sa povećanim rizikom.


U ostvarenju postavljene politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu očekujemo podršku svih zaposlenih u preduzeću.✅

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Grejanje i klimatizacija

Grejanje, ventilacija i klimatizacija

Energetska efikasnost objekta se zasniva na adekvatnim rešenjima vezanim za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

⚙️ Grejanje, ventilacija i klimatizacija je upotreba različitih tehnologija za kontrolu temperature, vlažnosti i čistoće vazduha u zatvorenom prostoru. Njihov cilj je da obezbedi toplotni komfor i prihvatljiv kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.

⚙️ Projektovanje ovih sistema je poddisciplina mašinstva, zasnovana na principima termodinamike, mehanike fluida i prenosa toplote.

⚙️ Oni su važan deo stambenih struktura kao što su porodične kuće, stambene zgrade, hoteli i objekti za starije osobe; srednje do velike industrijske i poslovne zgrade kao što su neboderi i bolnice; vozila kao što su automobili, vozovi, avioni, brodovi i podmornice; i u morskim sredinama, gde su bezbedni i zdravi uslovi izgradnje regulisani u pogledu temperature i vlažnosti, korišćenjem svežeg vazduha sa spoljašnje sredine.

⚙️ Ventilacija je proces razmene ili zamene vazduha u bilo kom prostoru kako bi se obezbedio visok kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru koji uključuje kontrolu temperature, dopunu kiseonika i uklanjanje vlage, mirisa, dima, toplote, prašine, vazduha bakterije, ugljen-dioksid i drugi gasovi.

⚙️ Ventilacija uklanja neprijatne mirise i prekomernu vlagu, uvodi spoljašnji vazduh, održava cirkulaciju vazduha u unutrašnjosti zgrade i sprečava stagnaciju unutrašnjeg vazduha. Metode ventilacije zgrade se dele na mehaničke ili prisilne i prirodne.

Projektovanje i izvođenje ovih instalacija je neophodno poveriti stručnjacima. Oni su jedini merodavni za realizovanje ovakvih projekata.👷

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Izvođenje radova • CIRA doo

Izvođenje radova

Jedna od usluga kojom se bavimo je izvođenje radova mašinskih i termotehničkih instalacija. U ovom blog postu pišemo šta tačno podrazumeva ova usluga.

⚙️ Izvođenje radova je faza projekta kada se posao izvodi, a sve što je u planu projekta se stavlja u delo.

⚙️ Zakazivanje i planiranje projekta su samo početak. Najveći deo vremena i rada projekta je tokom njegovog izvođenja. Zato je izvršenje u upravljanju projektima od ključne važnosti.

⚙️ Upravljanja projektom obuhvata 4 faze:
1. pokretanje; 2. planiranje; 3. izvršenje; 4. zatvaranje.

⚙️ Faza izvršenja projekta je kada se posao završi. Vlasnici zadataka počinju sa radom, a menadžer projekta nadgleda da se ti zadaci završe na vreme, dok se tok posla nesmetano nastavlja.

⚙️ Praćenje i kontrola projekta su značajan deo ove faze, jer će se problemi uvek pojaviti i zahtevati brza prilagođavanja kako projekat napreduje.

Ceo proces izvođenja radova vodimo tačno definisanim koracima kako bi sam projekat uspešno realizovali.👷

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Termotehnika • Cira doo

Termotehnika

Pored mašinstva , termotehnika ima posebnu važnost. Kako se svet menja, tako se menjaju i uslovi za život. Čemu služi termotehnika i zašto je važna, pročitajte u nastavku.

⚙️Termotehnika je deo energetskog mašinstva koji proučava konstrukciju, upravljanje, postavljanje i održavanje uređaja za grejanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i njihove elemente, kao što su pumpe, ventilatori, kompresori, razmenjivači toplote, cevovodi i tako dalje.

⚙️ Izučavaju se najrazličitije primene termotehničkih sastava kao što su npr. grejanje stambenih zgrada, grejanje i ventilacija industrijskih objekata, klimatizacija računarskih instalacija ili bolnica, hlađenje te smrzavanje u hladnjačama i slično. Pri tome se naročita pažnja posvećuje racionalnom korišćenju energije uz upotrebu obnovljivih izvora, gdje je to moguće.

⚙️ Termotehnička postrojenja održavaju u zadanim prostorima mikroklimatske uslove primerene nameni tih prostora nezavisno od meteoroloških prilika. Ona su opšteprisutna u savremenom okruženju, a s porastom standarda i tehnološkog razvoja njihova primena postaje sve učestalija.

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Zaštita na radu • Cira doo

Zaštita na radu

Šta je zaštita na radu i zašto je važna? Pročitajte u nastavku šta ukazuje na opasnost prilikom rada.

⚙️ Zaštita na radu je skup mera koje se sprovode radi sprečavanja uticaja štetnih faktora radnog procesa ili radnog okoliša na zdravstveno stanje radnika. Zaštita na radu je sastavni deo zdravstvene zaštite radno aktivnih ljudi.

⚙️ Štetni faktori mogu biti fizički, hemijski, biološki i psihički (na primer telesni i psihički napor, buka, vibracije, zračenje). Opasnost je svojstvo nekoga radnog procesa ili okoliša da može uzrokovati oštećenje zdravlja, a rizik je verovatnost da u nekom radnom procesu ili okolišu postoji moguća opasnost za nastanak povrede ili za razvoj bolesti.

⚙️ Procena rizika od oštećenja zdravlja obuhvata utvrđivanje odnosa između nivoa izloženosti štetnom faktoru i jačine patoloških promena. Na temelju takve procene donose se zakonski propisi. Procenom opasnosti utvrđuje se nivo rizika za nastanak povreda pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. 👷

Zato je važno da svi vodimo računa o ličnoj zaštiti i o zaštiti celog tima. Izbegnimo teške situacije i izborimo se sa izazovima na pravi našin.✅

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Mašinske instalacije • CIRA doo

Mašinske instalacije

U ovom blogu pišemo o mašinskim instalacijama, odnosno instalacijama koje izvodimo i projektujemo klijentima. 

Šta je mašinska instalacija i čemu ona služi?

⚙️ Mašinska instalacija je skup konstrukcija i komponenti koje čine strukturu unutrašnjih sistema. Mašinstvo je grana inženjerske delatnosti u oblasti.

⚙️ Svaki objekat mora da ima vodu, grejanje ili hlađenje, kvalitetan ventilacioni sistem i odvod. Zbog toga su mašinske instalacije ključni faktor održavanja odgovarajućeg prostora za život.

⚙️ Realizacija svakog kompleksnijeg projekta izvodi se po fazama, kako bi se postupno, na vreme i pravilno postavili svi predviđeni sistemi. Shodno tome, neophodno je da se posavetujete sa stručnjacima iz ove oblasti što ranije. On će preceniti šta je za vas idealno rešenje i napraviće plan mašinskih instalacija.

⚙️ U prvoj fazi radova, postavljaju se i razvodne cevi, spojevi i uređaji instalacija struje, vodovoda, kanalizacije, grejanja i ventilacije. Zatim dolazi druga faza, u kojoj se tehničari sve podešavaju i testiraju.

⚙️ Projektovanje mašinskih instalacija i konsalting inženjera koji rade uzimaju u obzir sledeće tačke:
• Usklađenost sa naprednom tehnologijom • Jednostavnost instalacije
• Udobni uslovi • Funkcionalnost • Pouzdanost • Snaga
• Lakoća korištenja i održavanja • Ušteda energije

⚙️ Postoje mnogi programi koji se koriste u sektoru mašinskih instalacija, a ovo su neki od tih:
• AutoCAD • ZVCAD • Mikrostanica • Microsoft Ekcel • MagiCAD
• Omnicad  • AKS3000 • Carrier Hap • MTH.

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Otvorena pozicija za magacionera • CIRA doo

Otvorena pozicija za magacionera

✔️ U skladu sa povećanjem obima poslovanja, tražimo magacionera.
 
➡️ Radno iskustvo nije neophodno. Potrebne kvalifikacije ➡️minimum III stepen stručne spreme i poznavanje rada na računaru (poznavanje rada u Excel-u i Word-u).
 
➡️Ukoliko ste komunikativni, organizovani, ljubazni, precizni i tačni u radu, prijavite se i postanite deo tima.
 
✅Magacioner radi na prijemu, sortiranju, pakovanju, izdavanju, vođenju stanja i održavanju magacina urednim.
 
✅ Uslovi rada podrazumevaju obezbeđenu HT3 opremu i topli obrok, a u decembru mesecu i isplatu prazničnih bonusa.
 
✅Nudimo stabilan posao, mogućnost napredovanja i redovnu zaradu.
 
✅Verujemo da je primenjeno znanje moć i da je ključna konkurentska prednost svakog pojednica kompanije.
Razumemo da je za proces usvajanja i primene novih poslovnih znanja potrebno satno vreme, kontinualni rad, mnogo strpljenja i da nema brzih prečica. Upravo zbog toga ćemo Vas podržati da postanete naš kolega. Kroz kontinuiranu edukaciju i obuku, uz sjajne uslove na radnom mestu. Uz Vas smo tokom celog procesa upoznavanja sa poslom i radnim okruženjem.
 
✔️ Uz napredak u ostvarivanju poslovnih rezultata ide i povećanje plate. Pridružite se našem timu.
Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju za zaposljenje u našoj kompaniji. 🙂
 
NAPOMENA
ℹ️ Sve ostale informacije dobićete na razgovoru. ℹ️

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Otvorena pozicija za montera i pomoćnika montera

Otvorena pozicija za montera i pomoćnika montera

✔️ U skladu sa povećanjem obima poslovanja, tražimo montera i pomoćnika montera za montažu mašinskih instalacija grejanja i klimatizacije.

➡️ Radno iskustvo nije neophodno. Za radno mesto pomoćnika montera nisu potrebne posebne kvalifikacije, a za montera je potrebna srednja stručna sprema – mašinbravar, varioc, operater mašinske obrade (monter).

➡️ Ako ste komunikativni, organizovani, ljubazni, precizni i tačni prilikom rada, prijavite se i postanite deo tima.

✅ Monter i pomoćnik montera će imati prilike da se kroz teorijski, odnosno praktični deo upoznaju sa montažom različitih mašinskih instalacija grejanja i klimatizacije (ventilacije), ali i sa tumačenjem šema, odnosno sa svim detaljima koji podrazumevaju poslovni proces za koji su zaduženi.

✅ Uslovi rada podrazumevaju terenski rad, rad van kancelarijskog prostora. Obezbeđen je sav neophodan lični alat i obuka u rukovanju sa njim. HTZ oprema i topli obrok. Posebna pažnja se poklanja zaštiti na radu. U slučaju odlaska na teren, plaćen je smeštaj sa dodatnim toplim obrokom, kao i nadoknada za terenski rad. Pored svega navedenog u decembru mesecu isplaćujemo i dodatak za praznike.

✅ Nudimo vam stabilan posao, mogućnost napredovanja i redovnu zaradu.

✅ Verujemo da je primenjeno znanje moć i da je ono ključna konkurentska prednost svakog pojedinca i kompanije. Razumemo da je za proces usvajanja i primene novih poslovnih znanja potrebno satno vreme, kontinualan rad, mnogo strpljenja i da ne postoje brze prečice. Upravo zbog toga ćemo Vas podržati da postanete naš kolega. Kroz neprekidnu edukaciju i usavršavanje, uz sjajne uslove na radnom mestu. Sa Vama smo tokom celog procesa upoznavanja sa poslom i radnim okruženjem.

✅ Uz napredak u ostvarivanju poslovnih rezultata ide i povećanje plate. Pridružite se našem timu.
Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju za zaposlenje u našoj kompaniji. 
 
NAPOMENA
ℹ️ Sve ostale informacije ćete dobiti na razgovoru. ℹ️

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.