Bekament – fabrika stiropora


Opis Project

Komitent:

Bekament d.o.o.

Vrsta objekta:

Industrijski objekat

Izvedeni radovi:

  • Montaža parnog postrojenja kapaciteta 3 t/h, pritiska 10 bar, parnog kotla sa gasnim gorionikom, napojnog rezervoara, akumulatora pare, sa isporukom komplet opreme u kotlarnici: razdelnika pare, rezervoara kondenzata, parne armature i cevovoda.
  • Isporuka i montaža dvoplaštnog INOX dimnjaka, prečnika 600mm visine 15m-
  • Isporuka i montaža sistema ventilacije za potrebe proizvodnog pogona.
  • Isporuka i montaža ventilacionih komora.
  • Isporuka i montaža instalacije komprimovanog vazduha.