Bekament • Fabrika stiropora

Bekament • Fabrika stiropora

U nastavku pročitajte sve specifikacije koje se tiču projekta koji smo radili za klijenta Bekament, odnosno Fabriku stiropora.

Montaža parnog postrojenja kapaciteta 3 t/h, pritiska 10 bar, parnog kotla sa gasnim gorionikom, napojnog rezervoara, akumulatora pare, sa isporukom dela opreme u kotlarnici: razdelnika pare, rezervoara kondenzata, parne armature i cevovoda.

Isporuka i montaža dvoplaštnog INOX dimnjaka, prečnika 600mm visine 15m – Isporuka i montaža sistema ventilacije za potrebe proizvodnog pogona. Isporuka i montaža ventilacionih komora. Isporuka i montaža instalacije komprimovanog vazduha.

Fabrika-11
Fabrika-22

Klijent

Bekament

Datum

Maj – Jul 2016.

Mesto

Aranđelovac