Toplana Aerodrom • Kragujevac

Toplana Aerodrom • Kragujevac

‘’Ključ u ruke’’ izgradnja nove toplane ‘’Aerodrom’’ u Kragujevcu. U saradnji sa partnerima, kompletan građevinski deo objekta sa administrativnih prostorija i pratećih delova. 

Kompletni elektro radovi jake i slabe struje, kao i centralni sistem nadzora i upravljanja Neuberger. U potpuno našoj izvedbi, kompletni termotehnički radovi i isporuka opreme na vrelovodnoj kotlarnici kapaciteta 12MW+12MW+12MW

Sve je izvdeneo sa kotlovima Buderus, gorionicima Weishaupt, sistemom za održavanje pritiska, kompletnim mazutnim sistemom zajedno sa mazutnim rezervoarom, specijalnom konstrukcijom za nošenje dimnjaka, dimnjaci RAAB visine 36m.

Kragujevac-1
Kragujevac-2

Energanu pokreću tri kotla Buderus Logano S825 snage 12 mW, koji kao gorivo koriste mazut i zemni gas. 

Klijent

Delta

Datum izvođenja

Feb 2019

Mesto

App Design

Klijent

J.K.P. Toplana Kragujevac

Datum

Februar

Mesto

Kragujevac