Pružamo usluge projektovanja i izrade svih vrsta mašinskih instalacija grejanja i klimatizacije.

Veoma važan segment poslovanja je i održavanje termotehničkih sistema, a u sklopu toga smo i ovlašćeni serviseri kotlova i opreme renomiranih proizvođača.
CIRA doo

Istorijat CIRA doo

U početku, firma je brojala tri zaposlena, a kako se razvijala, broj zaposlenih se u kontinuitetu povećavao. Pravu ekspanziju firma doživljava 2003. godine, kada zapošljava prvog inženjera termotehnike. Akcenat je tada dat na tehničke i komercijalne kadrove, a u cilju modernizacije poslovanja, tehničke podrške i analize i praćenja potrebe tržišta.

Danas, firma CIRA doo u svom sastavu ima 35 zaposlenih, od kojih 12 obučenih montera i 4 diplomirana inženjera sa licencama za izvođenje i projektovanje. Važno je istaći da srž firme čine zaposleni sa iskustvom, od kojih većina sa preko 10 godina, a neki čak i preko 20 godina rada u našem timu.