O nama

CIRA doo je preduzeće za projektovanje i izgradnju svih vrsta mašinskih instalacija grejanja i klimatizacije (ventilacije). Pored toga naša firma se bavi i prodajom kompletne opreme za termotehniku. Takođe, veoma važan segment poslovanja je i održavanje termotehničkih sistema, a u sklopu toga smo i ovlašćeni serviseri kotlova i opreme renomiranih proizvođača, i to: Bosch, Buderus, Vaillant, Baxi…

Istorijat kompanije

Preduzeće CIRA doo je osnovano 21.05.2003. godine i predstavlja pravnog naslednika Samostalne zanatske radnje “Ćira grejanje“, osnovane 1986. godine. Radnju je tada osnovao sadašnji vlasnik Cira d.o.o., g-din Miodrag Ćirić.

Pre osnivanja radnje, Miodrag Ćirić je proveo 18 godina u Saveznoj republici Nemačkoj kao vodeći monter u firmi „ DS Heizungtechnik“ iz Rastatta, pokrajna Baden-Wurttenberg. U Srbiju se vraća 1985. Godine i već sledeće godine osniva SZR „Ćira grejanje“.

U početku, firma je brojala tri zaposlena, a kako se razvijala, broj zaposlenih se u kontinuitetu povećavao. Pravu ekspanziju firma doživljava 2003. godine, kada zapošljava prvog inženjera termotehnike. Akcenat je tada dat na tehničke i komercijalne kadrove, a u cilju modernizacije poslovanja, tehničke podrške i analize i praćenja potrebe tržišta.

Ćira doo danas

Danas, firma CIRA doo u svom sastavu ima 35 zaposlenih, od kojih 12 obučenih montera i 4 diplomirana inženjera sa licencama za izvođenje i projektovanje. Važno je istaći da srž firme čine zaposleni sa iskustvom, od kojih većina sa preko 10 godina, a neki čak i preko 20 godina rada u našem timu.

Danas CIRA doo predstavlja jednu od vodećih firmi u oblasti toplovodnih, vrelovodnih i parnih kotlovskih postrojenja i industrijskih instalacija.

Kvalitet naših usluga potvrđuju naši serifikati

CIRA doo je od 10. novembra 2011. godine zvanično sertifikovan prema sistemu menadžmenta kvaliteta SRPS ISO 9001:2008, Sistemom upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu SRPS ISO 18001:2007.