Restoran Bukulja • Stublina doo

Restoran Bukulja • Stublina doo

Projekat restoran Bukulja se u termotehničkom smislu sastoji od tri celine:
• grejanje, klimatizacija i ventilacija restoranskog i smeštajnog dela;
• pripreme tople sanitarne vode sa solarnim sistemom;
• ventilacija, grejanje i hlađenje kuhinje.

Primarno zagrevanje restorana i manjeg apartmanskog dela postiže se podnim grejanjem koje je kontrolisano sobnim termostatima -korektorima po zonama.

Hlađenje, ventilaciju i dogrevanje prostora ostvarujemo preko vazdušnog sistema sa pojedinačno upravljanim rekuperatorima u restoranskom delu.

A za hlađenje i dogrevanje apartmana montirani su parapetni fan-coil uređaji. Kao izvor energije projektovana je toplotna pumpa Mitsubishi Zubadan.

Za kuhinju smo instalirali kompletan vazdušni sistem grejanja, hlađenja i ventilacije uključujući klima komoru.  Sistem je podržan kaskadom dve toplotne pumpe.

buk-2
buk-3

 Zagrevanje dva bivalentna akumulatora tople sanitarne vode vršimo preko solarnog polja od šest kolektora, kao i dodatnom toplotnom pumpom, a tu su uronjeni elektro grejači za pogon u nuždi.

Klijent

Stublina doo

Datum

Jul – Decembar 2022.

Mesto

Aranđelovac