Parna kotlarnica – Yumco


Opis Project

Komitent:

Yumco a.d.

Vrsta objekta:

Industrijski objekat

Izvedeni radovi:

Vreme  radova: 10.2019-02.2020

Projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija na rekonstrukciji parne kotlarnice u fabrici tekstila Yumco u Vranju. Kaskada tri parna kotla ukupnog kapaciteta 25 t/h. Kompletno Bosch parno postrojenje uključujući i napojni rezervoar sa degazatorom i rezervoarom za povratni kondenzat.

Energetska efikasnost ovog kotlovskog postrojenja je bazirana na stepenu korisnosti samih kotlova, kao i na iskorišćenju temperature dimnih gasova preko integrisanih ekonomajzera.

Optimalno upravljanje radom kotlova i sistemom napojne vode preko Bosch SCO komandnih ormara, kao i iz centralne sobe za nadzor.

Kotlovi su opremljeni Weishaupt dualgas gorionicima za pogon sa prirodnim gasom (opcija CNG) i tečnim naftnim gasom (opcija LPG).

Naša firma je za potrebe ovog projekta konstruisala i izradila razdelnik pare sa trinaest priključaka, koji je nakon toga zvanično i atestiran od strane Zavoda za zavarivanje, Beograd.

U saradnji sa firmom Ata inženjering iz Čačka projektovani su i izvedeni kompletni elektro radovi.