Parna Kotlarnica • Yumco

Parna kotlarnica • Yumco

Projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija na rekonstrukciji parne kotlarnice u fabrici tekstila Yumco u Vranju. Kaskada tri parna kotla ukupnog kapaciteta 25 t/h. Kompletno Bosch parno postrojenje uključujući i napojni rezervoar sa degazatorom i rezervoarom za povratni kondenzat.

Energetska efikasnost ovog kotlovskog postrojenja je bazirana na stepenu korisnosti samih kotlova, kao i na iskorišćenju temperature dimnih gasova preko integrisanih ekonomajzera.

Kotlovi su opremljeni Weishaupt dualgas gorionicima za pogon sa prirodnim gasom i tečnim naftnim gasom. Upravljanje radom kotlova i sistemom napojne vode preko Bosch SCO. 

Yumco-11
Yumco-22

Naša firma je za potrebe ovog projekta konstruisala i izradila razdelnik pare sa trinaest priključaka, koji je nakon toga zvanično i atestiran od strane Zavoda za zavarivanje, Beograd. U saradnji sa firmom ATA inženjering iz Čačka projektovani su i izvedeni kompletni elektro radovi.

Klijent

BEDEM ES

Datum

Oktobar 2019. – Februar 2020.

Mesto

Vranje