Bekament – upravna zgrada


Opis Project

Komitent:

Bekament d.o.o.

Vrsta objekta:

Kancelarijski/poslovni prostor

Izvedeni radovi:

  • Isporuka i montaža kompletnih termotehničkih instalacija podnog grejanja, vazdušnog grejanja, hladjenja i ventilacije, kao i podstanice sa klima-komorom sa jonizatorom, solarnim sistemom sa vakuumskim kolektorima, toplotnom pumpom zemlja-voda kapaciteta 55kW i toplotnom pumpom vazduh-voda snage 25kW.