👷‍♂️ Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu • Cira doo

👷‍♂️ Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Preduzeće CIRA doo je razvilo kulturu bezbednosti i zdravlja na radu, primenom efektivnog sistema zaštite na radu.

Cilj CIRA doo je da sve rizike svede na najmanju moguću meru primenom programa prevencije i upravljanja rizikom u svim aktivnostima i procesima. Preduzeće je izvršilo implementaciju standarda OHSAS 18001 i ISO 45001. Cilj ovog standarda je da se osigura i održi zdravo i bezbedno radno okruženje: uklanjanjem opasnosti, redukovanjem rizika po bezbednost i zdravlje na radu; podizanjem svesti među zaposlenima, izvođačima radova, posetiocima i drugima koji mogu biti pod uticajem naših poslovnih aktivnosti.

Sva zakonska regulativa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se primenjuje u punom obimu.

Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost  preduzeća CIRA doo da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene i ostala lica, kroz sledeće aktivnosti:


➡️ identifikaciju opasnosti, procenu rizika i upravljanje rizikom;

➡️ utvrđivanje i održavanje dokumentovanih ciljeva u vezi sa zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu na svim radnim mestima unutar preduzeća i programa za njihovo postizanje;

➡️ zamena manje opasnim procesima, operacijama, materijalima ili manje opasnom opremom;

➡️ praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena i resursa kao i štete na opremi;

➡️ blagovremeno izveštavanje rukovodstva o problemima upravljanja rizikom i
unapređenja sistema bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih;

➡️ usaglašavanje sa odgovarajućim zakonima, propisima, kodeksima, standardima iz oblasti bezbednosti i zdravalja na radu, kao i ugovornih klauzula;

➡️ stalna obuka i usavršavanje svih osoba koje obavljaju posao upravlja bezbednosti i zdravlje na radu;

➡️ stalnu edukaciju zaposlenih, na svim radnim mestima za zdrav i bezbedan rad;

➡️ korištenje odgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitnu na radu;

➡️ vršenje redovnih lekarskih pregleda kod zaposlenih čije je radno mesto procenjeno sa povećanim rizikom.


U ostvarenju postavljene politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu očekujemo podršku svih zaposlenih u preduzeću.✅

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Tags: No tags

Comments are closed.