Bekament – Fabrika stiropora

Montaža parnog postrojenja kapaciteta 3 t/h, pritiska 10 bar, parnog kotla sa gasnim gorionikom, napojnog rezervoara, akumulatora pare, sa isporukom komplet opreme u kotlarnici: razdelnika pare, rezervoara kondenzata, parne armature i cevovoda.
Isporuka i montaža dvoplaštnog INOX dimnjaka, prečnika 600mm visine 15m.
Isporuka i montaža sistema ventilacije za potrebe proizvodnog pogona. Isporuka i montaža ventilacionih komora.
Isporuka i montaža instalacije komprimovanog vazduha.

Komitent

Bekament d.o.o.

Vrsta objekta

Industrijski objekat

Slični projekti