Zaštita na radu • Cira doo

Zaštita na radu

Šta je zaštita na radu i zašto je važna? Pročitajte u nastavku šta ukazuje na opasnost prilikom rada.

⚙️ Zaštita na radu je skup mera koje se sprovode radi sprečavanja uticaja štetnih faktora radnog procesa ili radnog okoliša na zdravstveno stanje radnika. Zaštita na radu je sastavni deo zdravstvene zaštite radno aktivnih ljudi.

⚙️ Štetni faktori mogu biti fizički, hemijski, biološki i psihički (na primer telesni i psihički napor, buka, vibracije, zračenje). Opasnost je svojstvo nekoga radnog procesa ili okoliša da može uzrokovati oštećenje zdravlja, a rizik je verovatnost da u nekom radnom procesu ili okolišu postoji moguća opasnost za nastanak povrede ili za razvoj bolesti.

⚙️ Procena rizika od oštećenja zdravlja obuhvata utvrđivanje odnosa između nivoa izloženosti štetnom faktoru i jačine patoloških promena. Na temelju takve procene donose se zakonski propisi. Procenom opasnosti utvrđuje se nivo rizika za nastanak povreda pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. 👷

Zato je važno da svi vodimo računa o ličnoj zaštiti i o zaštiti celog tima. Izbegnimo teške situacije i izborimo se sa izazovima na pravi našin.✅

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.