Fortuna – Market centar

Naša firma je za potrebe investitora, kompanije “Fortuna Market“ doo, bila angažovana na projektovanju i izgradnji dela mašinskih instalacija za objekat FORTUNA CENTAR u Aranđelovcu.
Izveli smo kompletne radove na izgradnji gasne kotlarnice kapaciteta 560kW, uključujući gasnu instalaciju, mašinske radove na montaži kotlovske kaskade od dva visokoefikasna kondenzaciona kotla Buderus Logano plus GB312-280kW, instalaciju tople sanitarne vode sa bojlerom Buderus Logalux SU 1000, kao i povezivanje i puštanje u rad kompletnog sistema automatskog upravljanja. Izvršili smo i montažu dvoplaštnog inox dimnjaka visine preko 10 metara.
U prodajnom i administrativnom delu objekta izradili smo instalacije podnog i radijatorskog grejanja, kao i montažu vazdušnih zavesa na ulazu u mega market.

Komitent

Fortuna market d.o.o.

Vrsta objekta

Prodajni objekat

Slični projekti